הרמב"ם כותב שהדמיון (כח המדמה בלשונו) הוא הכח החזק באדם. הכח שמקשר ומחבר בין חמשת החושים לבין השכל, בין גוף ונפש. הדמיון הוא כח אינסופי שיכול לשמש הן ברפואה פיזית כמו בהתמודדות עם פתולוגיות שונות, כאבים, מחלות (אפילו מחלת הסרטן) אך גם בתהליכים נפשיים העוברים על האדם, כמו התמודדות עם פחדים, חרדות או הצבת מטרות והתקדמות בחיים. בדמיון מודרך המטפל מדריך את המטופל במגוון תרגילים בדמיון, וביחד איתו נוסך בשיחה משמעות לתכנים האינדיבידואליים שעלו במהלך התרגילים. העבודה בדמיון חיונית ואיכותית הרבה פעמים דווקא לאנשים שמתוך בחירה או מכורח מעדיפים לא לדבר על מה שעובר עליהם אלא דווקא להשתמש בשפה סימבולית ויחודית לעולמם הפנימי.