הילר הוא אדם הבקי בדרכי הטבע שמעבר לטבע, אם ברמת הידע ואם ברמת החוויה. ההילר רואה את החיבור שמעבר להפרדה, החיבור בין כל מערכות ואיברי הגוף, החיבור בין הגוף לנפש ולנשמה, החיבור של האינדיבידואל לכלל האורגניזמים החיים בעולם והחיבור של אותם אורגניזמים לדוממים ולכוחות האנרגטיים שעומדים מאחורי כל הופעה ותופעה פיזית.

ככל שבקיאותו וראייתו של ההילר המטפל עמוקה ורחבה יותר כך גם היכולת שלו לעזור למטופליו בתהליך הרפואה שלהם גדולה יותר וגם תהליך הרפואה שלהם עמוק, מקיף, מלא ומשמעותי יותר.

הטיפול בהילינג, נעשה במגע ושיחה. המטפל, משמש כצינור מקשר בין המטופל המודע לבין היקום על כל חלקיו ופניו. הטיפול בהילינג רך, מקבל, נותן, ממלא, מחזק ומלא תבונה.